JC BI-PIN BULBS FOR LANDSCAPING

Showing all 4 results

BJC1630.jpg
1.6W LED JC BI-PIN BULB 12V 140 LUMENS NON-DIMMABLE 3000K | SKU: BJC1630
$5.25
BJC1650.jpg
1.6W LED JC BI-PIN BULB 12V 140 LUMENS NON-DIMMABLE 5000K | SKU: BJC1650
$5.25
BJC330.jpg
3W LED JC BI-PIN BULB 12V 240 LUMENS DIMMABLE 3000K | SKU: BJC330
$6.31
BJC350.jpg
3W LED JC BI-PIN BULB 12V 250 LUMENS DIMMABLE 5000K | SKU: BJC350
$6.31